CRNOGORAC RAŠO NAJJAČI U POTEZANJU ČOBANSKOG KLIPA NA MANJAČI, STARA VITEŠKA DISCIPLINA : POTEZANJE ČOBANSKOG KLIPA , TRADICIONALNE IGRE NA MANJAČI 2022